За Нас
Фирмата е основана през 1990 г. в Пловдив като семейна колективна фирма с разнородна дейност. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лева разпределен в 500 броя дяла по 10 лева. Единният ни идентификационен код по БУЛСТАТ в Агенция по вписванията е 115128626.
 
В годините сме се стремили да натрупаме знания и опит в различни области и към настоящия момент сме съсредоточили услията си в предлагането на различни по своя характер финансови, счетоводни и консултантски услуги. В основата на нашата малка и бързоразвиваща се фирма стоят млади и амбициозни висококвалифицирани специалисти, което е гаранция за адаптиране на предлаганите услуги към нуждите на нашите клиенти.
 
Ние не само подготвяме технически необходимите данни за представянето на Вашия бизнес и интереси пред официалните държавни органи, но и сме Вашите доверени консултани по финасови, данъчни и инвестиционни проекти. Стремим се да защитаваме Вашите интереси така, както бихме защитили нашите собствени.
 
Във финансово-счетоводна кантора Аракс 90 се стремим да използваме рационално всички съвременни методи на комуникация с нашите клиенти, в това число телефон, факс, имейл, он-лайн връзки с клиенти, електронен подпис и много други.